Szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych systemowych z unoszoną kabiną kat. I WJO

Organizujemy szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych systemowych wysokiego składu z podnoszoną kabiną kat. I WJO

 

Celem kursu jest:

  • uzyskanie uprawnień na operatora wózków specjalizowanych systemowych z podnoszoną kabiną
  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi pełnych palet, jak i kompletacji zamówień na dużych wysokościach w wąskich korytarzach.
  • uzyskanie dodatkowych uprawnień i możliwości wykonywania nowego zawodu