Szkolenia z obsługi podestów ruchomych: Wolnobieżnych i Przewoźnych

Organizujemy szkolenia na podesty ruchome (wolnobieżne i przewoźne).

Uczestnicy odbywają szkolenie we Wrocławiu.
Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT – Urzędu Dozoru Technicznego.
Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome – zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo.