Szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych teleskopowych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO

Organizujemy szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych teleskopowych ze zmiennym wysięgiem typu MANITOU, JCB kat. I WJO

 

Celem kursu jest:

  • uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych (potocznie zwanych ładowarkami teleskopowymi)
  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych
  • uzyskanie dodatkowych uprawnień i możliwości wykonywania nowego zawodu

 

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.