Szkolenia zawodowe kadry i płace

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. Nr 82, poz. 537.

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

 

Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo pracy;
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • płace;
  • ubezpieczenia społeczne;
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych,
  • program PŁATNIK.